Пелети

Print
Дървесни пелети
Description

Пелетите са екологично гориво, получено чрез пресоване на биомаса (слама, сено, дървесина, слънчогледови люспи, костилки и др.)

При горене, пелетите не отделят черен дим, сажди или вредни оксиди.