Description

Технически данни

  •  Регулиране на температурата : 30 - 90°C.
  •  Диференциал: 20°C <10K.
  •  Контакт: 16 (4) A/250V.
  •  Пружина L = 230mm
  •  В съответствие с LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.