Пелетите са екологично гориво, получено чрез пресоване на биомаса (слама, сено, дървесина, слънчогледови люспи, костилки и т.н.) без слепващи субстанции.

Пелети

Пелети

Дървесни пелети