Description

Газсигнализатор H-220.CH4 за метан GAS SENSE, битов 

 

Битовият газсигнализатор H-220.CH4 е предназначен да следи концентрацията на метан и да сигнализира светлинно и звуково при превишаване на допустимите нива.

LED индикация: зелен светодиод – нормална работа, червен – аларма, жълт - повреда/fault/

При първоначално включване сензорът загрява 30сек., уредът издава двукратен звуков сигнал и светва зеления светодоид/нормална работа/.

При достигане на нива над 20% ДВГ светва червен светодиод , уредът издава непрекъснат звуков сигнал. След 5 секунди се задейства релейният изход, с което се спира подаването на газ.

Битовият газсигнализатор H-220.CH4 има ТЕСТ режим, с който може да се провери изправността му, без да има алармено събитие и функция - автодиагностика за проверка на състоянието на сензора.

Газсигнализаторът позволява калибриране с еталонен газ в процеса на експлоатация.

H-220.CH4 отговаря на изискванията на стандарт EN 50194.

 

Технически характеристики:

контролиран газ: метан/CH4/

измервателен обхват: 0÷20% ДГВ

релеен изход: SPDT, 230V/2A

захранващо напрежение: 230V/50Hz

мощност: 3W

звукова сигнализация: диференциална >85dB

светлинна сигнализация: LED

работна температура: 0÷ +40˚С

относителна влажност: 30 ÷ 90% RH

налягане: атмосферно ± 10%

габаритни размери: 130 х 96 х 38mm (В х Ш х Д)

тегло: 145 гр.

маркировка за съответствие: СЕ