Watts Industries

watts_logo_4c1

Watts Water Technologies Inc. е лидер в производството на изделия, допринасящи за комфорта и сигурността по отношение на отоплението, климатизацията и третирането на вода за битови, търговски или индустриални нужди.

Watts Water Technologies EMEA разработва и произвежда обширна гама от изделия в основни групи:

-лъчисто отопление

-вентили за климатизация

-предпазни клапани

-обезвъдушители

-газ и нафта

-манометри и термометри

-колектори

-помпени групи

-възвратни вентили

-термостати

-смесителни вентили

-предварително изолирани тръби