Буфер 70л, неръждаем

Print
780,00 лв
Буфер 70л, неръждаем
Description

 

Буферен съд, изработен от неръждаема стомана 304, с дебелина 2мм. Външният кожух е от стомана S235JR, с покритие от полиестерна прахова боя.

Буферните съдове са тествани са за водонепроницаемост под налягане по-високо от сертифицираното (тест за налягане равно на 8 bar). Подходящи за максимална температура 99°C, изолирани с външна топлоизолация от лят разпенен полиуретан с дебелина 43 mm за минимални енергийни загуби, с максимална топлопроводимост след стареене  λ= 0.028 W/( m.К ).

     
   

Буферният съд е изработен и изпитан в съответствие с изисквания на Директива 97/23/ ЕС чл.3.3., Директива 2014/68/ЕС, Регламент (ЕС) 812/2013 и отговаря на утвърдена техническа документация.

ВАЖНО! - Запознайте се подробно с тази инструкция преди монтиране и експлоатация на закупеното от Вас съоръжение!При монтиране, ползване и поддръжка на продукта е задължително спазването на изискванията, описани в инструкцията за монтаж и експлоатация на продукта.

След изчерпване на работния ресурс на продукта е задължително спазването на изискванията на действащи нормативни документи (Наредби и Директиви), отнасящи се за правилното му рециклиране и опазване на околната среда.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ - ТАР се използва за свързване към отоплителни системи за акумулиране на топла или на студена вода. Подходящ е за свързване към термопомпи и други отоплителни системи, предназначени за индиректно производство на гореща вода. Произвежданите от нас ТАР са без серпентина, с вместимост 50, 70 и 100 литра и имат две изпълнения: с водосъдържател от корозионноустойчива високолегирана хром-никелова стомана или конструкционна въглеродна стомана високо качество. ТАР се монтират във вертикално положение. Модели вместимост 50л. се монтират окачени към стената на помещението. Модели вместимост 70л. и 100л., могат да се монтират, както окачени към стена, така и стоящи на пода на помещението.

Работното налягане на ТАР е 6 bar. Има най-малко 4 (1 1/4” или 1 1/2”) извода за вход/изход на вода. На дъното на съда има извод (3/4”) за кран за източване, отгоре на съда - извод за обезвъздушаване (1/2”). ТАР има извод-гилза за термодатчика. Външната топлоизолация е от лят разпенен полиуретан и е с дебелина 43 mm за минимални енергийни загуби, с максимална топлопроводимост след стареене λ= 0.028 W/( m.К ). Външният кожух е от стомана S235JR, с покритие от полиестерна прахова боя.

МОНТИРАНЕ НА ТАР - ВНИМАНИЕ!

Монтажът и свързването на ТАР да се извършва само от фирми, оторизирани в областта на отоплителна и климатична техника, по разработеният от тях проект за инсталация!ТАР могат да се монтират само в закрити помещения, да бъдат предпазени от капеща или пръскаща вода. Да се вземат мерки температурата в помещението да не пада под 0°С. На пода на помещението трябва да има сифон за отвеждане на изтекли течности при обслужване или профилактика на съда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В захранващата ТАР отоплителна инсталация е задължително да бъде вграден подходящ предпазен клапан, осигуряващ налягането в ТАР да бъде не по-високо от номиналното му. Между ТАР и предпазителния клапан не трябва да има никаква спирателна арматура. В случай, че тръбите на водопроводната инсталация са медни или от друг метал, различен от този на водосъдържателя, както и при ползването на месингови свързващи елементи, се препоръчва на входа и изхода на ТАР да бъдат монтирани неметални муфи (диелектрични фитинги). Изводите на ТАР, които няма да се ползват, трябва да бъдат подходящо запушени за осигуряване на водоплътност при налягане най-малко двойно от номиналното при максималната работна температура на флуида.

ПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ - ТАР се ползва само като част от отоплителна система. Изискванията за ползването му са отразени в документацията, разработена и предоставена на потребителя от фирмата, извършила проектантските, монтажните и дейностите по пускане на системата в експлоатация. Спазването им е безусловно задължително! Производителят си запазва правото за непредизвестени конструктивни промени, които не влошават безопасността на ТАР.