V1AP филтър за нафта

Print
V1AP филтър за нафта
Description

ЕДНОПЪТЕН ФИЛТЪР ЗА НАФТА

 

 

 

Присъединяване: 3/8"F

Филтрираща способност : 100 μm

Максимално входящо налягане: 1 bar